Fietsstraten

Maldegem-centrum fietsvriendelijk: proefproject fietsstraten

Sinds 1 april 2021, loopt er in Maldegem-centrum een proefproject waarin het concept fietsstraat wordt uitgetest en geëvalueerd. 

In fietsstraten hebben fietsers voorrang en mogen ze de volledige breedte van de weg gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag de fiets niet voorbijsteken. 

Veel schoolgaande jeugd neemt de fiets om zich naar school te verplaatsen. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Er heerst echter nog te vaak een gevoel van onveiligheid bij de (jonge) fietser. In het centrum is het immers onhaalbaar om de fietser op een reglementaire (en dus veilige) manier in te halen, maar toch gebeurt dit nog te vaak. Daarom gingen we een stap verder: met de invoer van fietsstraten geven we de fietser de nodige ruimte. Dit zal voor meer rust en veiligheid zorgen in de centrumstraten.

In april 2021 werden de eerste twee fietsstraten gelanceerd. Na een eerste positieve evaluatie werd in januari 2022 het aantal straten uitgebreid. 

Welke verkeersregels gelden in een fietsstraat?

 • Verbod om fietsers in te halen, alle gemotoriseerde voertuigen blijven steeds achter de fietsers (met uitzondering van prioritaire voertuigen (sirene en zwaailicht))
 • Maximumsnelheid 30 km/u voor alle weggebruikers (dus ook fietsers)
 • Fietsers mogen de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan gebruiken (zonder tegenliggend verkeer te hinderen)

Fietsstraten in Maldegem

 • Boudewijn Lippensstraat
 • Kanunnik Andrieslaan
 • Mevrouw Courtmanslaan, vanaf de Katsweg richting de Marktstraat
 • Marktstraat, tussen Mevr. Courtmanslaan en de marktstraat
 • Stationsstraat, tussen Marktstraat en kruispunt Brielstraat - 39e Linielaan
 • Schouwburgplaats 
 • 39e Linielaan
 • Brielstraat, tussen Stationsstraat en Nieuwstraat

 

 

Contact