Fietszone

Maldegem-centrum fietsvriendelijk

Acht straten in het centrum van Maldegem vormen vandaag de dag een fietszone, maar wat is precies een fietszone? In deze zone mogen fietsers (ook speed pedelecs en bestuurders van andere rijwielen) de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor iedereen en gemotoriseerd verkeer moet steeds achter de fietsers blijven. De voorrang van rechts regel blijft voor iedereen van toepassing!

Officiële fietszone in Maldegem-centrum

In april 2021 werd er in Maldegem-centrum een proefproject van twee fietsstraten opgestart waarin het concept fietsstraat werd uitgetest en geëvalueerd. Na een positieve evaluatie werd het aantal fietsstraten begin 2022 uitgebreid van twee naar acht. Doordat er belangrijke wijzigingen werden aangekondigd in de loop van het voorjaar 2023, werd het proefproject nog een laatste keer verlengd tot juni 2023. Vandaag de dag spreken we niet meer over fietsstraten, maar over een fietszone, en inmiddels behoren de acht straten in Maldegem-centrum officieel tot die fietszone.

Hiermee wordt ingezet op de veiligheid van de schoolgaande jeugd die zich met de fiets naar school verplaatst. In het centrum is het onhaalbaar om fietsers op een reglementaire en veilige manier in te halen. Jammer genoeg gebeurt dit nog al te vaak. Met deze fietsstraten willen we fietsers de nodige ruimte en dus meer rust en veiligheid geven.

Volgende straten vormen een fietszone in Maldegem-centrum

 • Boudewijn Lippensstraat
 • Kanunnik Andrieslaan
 • Mevrouw Courtmanslaan, vanaf de Katsweg richting de Marktstraat
 • Marktstraat, tussen Mevr. Courtmanslaan en de Marktstraat
 • Stationsstraat, tussen Marktstraat en kruispunt Brielstraat - 39e Linielaan
 • Schouwburgplaats
 • 39e Linielaan
 • Brielstraat, tussen Stationsstraat en Nieuwstraat

 • Brielstraat, tussen rondpunten Nieuwstraat en Weggevoerdenlaan*

*In de Brielstraat tussen de rondpunten Nieuwstraat en Weggevoerdenlaan is de fietszone sinds 1 september 2023 in proefopstelling. Ook het deel dat toegang verleent tot de parking en fietsenstalling van de schoolsite Maricolen behoort tot dit proefproject. Deze fietszone wordt uitgetest tot het einde van dit schooljaar (eind juni 2024). Nadien volgt een grondige evaluatie.

Welke verkeersregels gelden in een fietsstraat?

 • In deze zone geldt een verbod om fietsers (ook speed pedelecs) in te halen! Gemotoriseerd verkeer heeft toegang tot een fietszone maar mag geen fietsers inhalen.
  • Uitgezonderd prioritaire voertuigen (sirene en zwaailicht)
 • De maximumsnelheid in deze zone bedraagt 30 km/u voor alle weggebruikers. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers, speed pedelecs en andere bestuurders van rijwielen moeten zich houden aan deze maximumsnelheid.
 • Fietsers mogen de volledige breedte van (hun deel van) de rijbaan gebruiken zonder tegenliggend verkeer te hinderen.
 • Speed pedelecs mogen zich in de eenrichtingsstraten in Maldegem-centrum NIET in tegengestelde richting verplaatsen.
 • De voorrang van rechts regel blijft van toepassing. Zowel voor fietsers als gemotoriseerd verkeer.

Wees je bewust van deze verkeersregels en vergeet niet: haast en spoed is zelden goed!

Contact