151005_jeugd.jpg

Fiscaal attest

Alle Maldegemse gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap die jonger zijn dan 18. Dat betekent dat ouders een belastingverlaging krijgen voor de opvang van hun kind(eren). Het aftrekbare bedrag is beperkt tot maximum €11,20 per kind en per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

De fiscale aftrekbaarheid geldt voor alle initiatieven waarvan het gemeentebestuur de organisator is:

 • Speelpleinwerking
 • Grabbelpas
 • Sport & Spel
 • Sportactiviteiten in het schooljaar en tijdens de vakantie
 • Buitenschoolse Opvang De Zandloper

Voor activiteiten die de gemeente ondersteunt maar die wel georganiseerd worden door een externe club of vereniging, staat de organiserende club of vereniging in voor het fiscaal attest. Als je twijfelt, neem contact op met de Jeugddienst.

Ook het particuliere jeugdwerk zoals KSA, Gidsen, Chiro of KLJ kunnen fiscale attesten uitreiken. Hiervoor neem je best contact op met de leiding van de jeugdbeweging.

Procedure

Bij de inschrijving van je kinderen voor een van de gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven vul je een inschrijvingsfiche in. Die fiche hebben we onder meer nodig voor het fiscaal attest.

De fiscale attesten worden automatisch opgestuurd naar de ouders van de deelnemende kinderen die in aanmerking komen. De attesten worden bij voorkeur vóór 1 maart van het aanslagjaar verstuurd. Het aanslagjaar is het jaar waarin je de inkomsten en uitgaven van het vorige jaar aangeeft. Ouders hoeven dus niks zelf te doen om het attest te ontvangen.

Voorwaarden

 • Een fiscaal attest wordt enkel uitgereikt op basis van een correct ingevulde inschrijvingsfiche en de aanwezigheidslijsten bij de activiteit.
 • Enkel kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap die jonger zijn dan 18 jaar komen in aanmerking.
 • Het maximum aftrekbare bedrag is €11,20 per kind en per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.
 • Enkel opvangkosten komen in aanmerking. Eventueel aangekocht materiaal, kledij of maaltijden komen niet in aanmerking.
 • De kinderopvang moet erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door een openbaar bestuur.
 • Enkel de ouder die de opvangkosten heeft betaald, kan de belastingverlaging vragen. Bovendien kan die ouder dat enkel doen als hij/zij de kinderen fiscaal ten laste heeft en zelf een beroepsinkomen heeft.
 • De bewijslast van de uitgaven voor kinderopvang, het bedrag van de belastingverlaging en de effectieve betaling ligt bij de belastingplichtige. Ouders moeten er dus zelf voor zorgen dat ze het correcte fiscaal aftrekbare bedrag op hun belastingsbrief invullen.

Contact