FOD Sociale Zekerheid

Logo FOD Sociale Zekerheid

Deze dienst geeft informatie over de tegemoetkomingen aan personen met een beperking.

Zitdag in het Sociaal Huis

  • elke 2e vrijdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur
 

Contact