Aansluiting openbare riolering

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Aanvraag - eigenaar (kosten ten laste van aanvrager)

Adresgegevens

2. Gegevens met betrekking tot de rioolaansluiting

Opmerking: 1 aanvraagformulier per aansluiting/per lot

type *
Adresgegevens aansluiting

Kadastrale ligging:

Omgevingsvergunning verleend *

Deze aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een kopie van het rioleringsplan (op privé-domein) en een inplantingsplan. Zonder deze documenten kan uw aanvraag niet behandeld worden!!!

Riolering op privaat voorzien tot rooilijn *

Kostprijs rioolaansluiting - verplicht in te vullen i.v.m. BTW-tarief

Selecteer één van onderstaande mogelijkheden: *

Gegevens met betrekking tot rioolaansluiting

Gescheiden stelsel tot rooilijn (DWA en RWA): *
Aansluiting enkel DWA (droogweerafvoer): *
Aansluiting enkel RWA (regenwaterafvoer): *
Septische put: *

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 050 72 86 09

Het uploaden van grote bestanden kan even duren.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.