Gek op groen

In de gemeenteraad van 28 september 2017 werd de aankoop van het weiland van 8.417 m² ten noorden van de school ‘De Kruipuit’, in het kader van het project ‘Gek op Groen’, bekrachtigd. Met het project ‘Gek op Groen’ investeert het gemeentebestuur samen met andere partners in een groene ontmoetings- en speelruimte voor jong en oud in de wijk Kruipuit.

Na een inspraaktraject met buurtbewoners en de school werd in het najaar van 2019 op het terrein een padenstructuur met ontmoetingsplein, gazons, speelweiden, waterbuffers en speelhellingen gecreëerd.

Eind november startte de aanplanting van een boomgaard, fruittuin en speelzone in samenwerking met de leerlingen en buurtbewoners. Het terrein wordt tot het voorjaar van 2020 afgesloten om het gazon en de beplanting te laten ontwikkelen. 

De opening wordt gepland tegen het schoolfeest van mei 2020. In het voorjaar van 2020 volgt een speeltoestel. Vanaf het najaar 2020 wordt het terrein verder ingekleed met knotbomen, stammenmikado, uitkijkwand, zitbanken en andere elementen.

Contact