Gemeenschapsdienst

Het lokaal bestuur ontvangt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie om langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag te helpen via gemeenschapsdienst.

Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekende kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen om te werken aan vastgestelde generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme. 

Werkervaring

De bedoeling is dat langdurige werkzoekenden de nodige werkervaring opdoen én zich op die manier opnieuw kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De Gemeente Maldegem tekende in op een 'medium' formule, waarbij we 6 leerwerkplekken voor gemeenschapdsdienst aanbieden. 

We hopen met dit initiatief een aantal mensen te bereiken en te ondersteunen die nadien een doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt vinden.

Contact

Contactpersonen