151005_gemeenteraad_cropped-2.jpg

Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraadscommissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

Agenda

Iedereen is van harte welkom. De eerstvolgende gemeenteraadscommissie gaat door op maandag, 20 februari 2017 (meer info betreffende de agenda: zie bij Documenten hieronder).

Contact