Gemeenteraadsverslagen 2017

Van zodra notulen van de gemeenteraadszitting goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, worden deze hier gepubliceerd.

In afwachting kunt u reeds de persnota betreffende de gemeenteraadszitting lezen.

Contact