Gratis vrijwilligersverzekering voor organisatoren

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Maldegemse verenigingen die een evenement organiseren kunnen dus hun vrijwilligers laten verzekeren

Vanaf 1 april 2019 is dit nog efficiënter en volledig digitaal aan te vragen. Het enige wat je hoeft te doen is:

  1. Je erkenningsnummer aanvragen
  2. De activiteiten aangeven

Meer info vind je hieronder.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

1000 vrijwilligersuren

De organisatie kan per kalenderjaar gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. Het voordeel van vrijwilligersuren is dat je deze heel efficiënt kan inzetten. Eén vrijwilligersuur staat voor een effectief gevrijwilligd uur door één vrijwilliger. Je moet deze vrijwilligersuren telkens 48 uur voor de activiteit plaatsvindt, aangeven vanaf 1 april via het digitaal loket www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Uren die je niet opgebruikt hebt, kan je niet overdragen naar het volgende kalenderjaar.

Activiteiten

De polis dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren vrijwilligersuren wel altijd vooraf aangeven bij de verzekeraar. Let op: bepaalde gevaarlijke sporten, zware verbouwingswerken en dergelijke, zijn wel uitgesloten in de polis.

Waarborgen

De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten – voor:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Canada.

Vrijwilligersverzekering aanvragen

Stap 1: Vraag je erkenningsnummer aan

LET OP: Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig. Je kan de nieuwe voorwaarden nakijken en vanaf 1 april opnieuw een aanvraag doen op het digitaal verzekeringsloket.

Heb je nog geen erkenningsnummer voor je organisatie, dan kan je ook via het digitaal verzekeringsloket vanaf 1 april een nummer aanvragen. Let op: om je aanvraag te doen, moet je je identificeren. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand.

Je krijgt binnen 3 weken reactie én een erkenningsnummer als je organisatie goedgekeurd wordt. Je moet ook nog steeds 48 uur vooraf je specifieke activiteiten aangeven op het digitale loket om je vrijwilligers te verzekeren. Een erkenning alleen is niet voldoende.

Stap 2: Activiteiten aangeven

Je vrijwilligers zijn nog niet verzekerd van zodra je een erkenningsnummer hebt. Je moet de activiteiten minstens 48 uur vooraf aan de verzekering doorgeven:

Ga nadat je erkenning is goedgekeurd naar www.gratisvrijwilligersverzekering.be en identificeer je. Hou dus opnieuw een kaartlezer, token of Itsme bij de hand.

Geef het aantal vrijwilligersuren en de activiteit in. Je hoeft geen namenlijsten in te geven.

Je krijgt een bericht per e-mail als de activiteit verzekerd is.

Wijzigt er na je aangifte nog iets aan de activiteit of maakte je een fout? Je kan zelf alles tot 48 uur voor de activiteit plaatsvindt aanpassen.

De uitgebreide informatie vind je terug in bijgevoegde brochure “GRATIS VLAAMSE VRIJWILLIGERSVERZEKERING” van vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Contact