Grofvuil ophaling tegen betaling

Grofvuil is restafval dat niet in de huisvuilzak kan, dat niet kan worden hergebruikt en dat niet selectief ingezameld wordt. Het gaat dus over grote stukken afval zoals een kapotte zetel, een versleten tapijt of een matras.

Dit soort afval kan je zelf naar het recyclagepark brengen op de betaalzone. Maar je kan het ook via de intercommunale IVM laten ophalen tegen betaling. Hoe dat laatste in zijn werk gaat, verneem je hieronder.

Voorwaarden

De intercommunale IVM haalt enkel grofvuil tegen betaling op. Alle materiaal dat we afzonderlijk inzamelen op het recyclagepark nemen ze niet mee (bv. bouw- en sloopafval, oud ijzer, herbruikbare goederen, tuinafval, (afbraak)hout).

Aanvraag

Neem contact op met IVM via het gratis telefoonnummer. Spreek af welk materiaal je wil laten ophalen en de hoeveelheid ervan. Je kan ook een aanvraag indienen via de website van IVM.

Op basis van deze info maakt IVM een betalingsaanvraag op. Na betaling volgt er een bevestiging met daarbij de concrete ophaaldag. Op die ophaaldag zet je ten laatste om 6.30 uur 's ochtends het afgesproken afval aan de straatkant.

Opgelet!
IVM haalt een zestal keer per jaar grofvuil op afroep en tegen betaling op. Het kan dus zijn dat je rekening moet houden met een wachttijd.

Bedrag

Deze dienstverlening van IVM kost €40, incl. transport- en verwerkingskost.
Hiervoor mag je maximaal 300 kg grofvuil aanbieden. Per extra kilogram rekent IVM €0,10 extra aan.

Meer informatie over de prijzen vind je in het retributiereglement onderaan de pagina.