Het Weekblad van Maldeghem

Gustave Parrin (1851-1941) is eind 19e eeuw een boekbinder-boekhandelaar-drukker in de Stationsstraat.

Op 20 september 1891 verschijnt het eerste nummer van zijn Het Weekblad van Maldeghem. Het laatste nummer is gedateerd 11 oktober 1914. Na de Eerste Wereldoorlog verschijnt het blad niet meer.

De strekking van zijn blad is katholiek. Gustave Parrin brengt uitvoerig verslag uit over de stichting van de Katholieke Burgersgilde (1891), over de stichting en werking van verenigingen die daaruit ontstaan, over hun feesten in de Broederschool en over de realisaties van de katholieke zuil.

Hij richt zich hoofdzakelijk tot de burgerij, de boeren en de plattelandsbevolking. Hij verheerlijkt hun leven in tegenstelling tot dat van de stedelingen. Hij wantrouwt de liberalen en verguist de socialisten.

In zijn kronieken vinden we dikwijls de Vlaams denkende Victor De Lille, de uitgever van ’t Getrouwe Maldegem, terug. De Lille genoot het bedenkelijke voorrecht om bijna elke week beknibbeld te worden.

De kranten zijn te raadplegen in het online archief Maldegem.

Contact