Een huisnummer moet je zichtbaar aanbrengen bij ieder bewoond of bewoonbaar gebouw. Ook bij een winkel of kantoor, is een huisnummer verplicht. Bijgebouwen zoals hangars, schuren, garages behoren tot het hoofdgebouw en moeten geen apart huisnummer hebben.

Maak hier een afspraak om een huisnummer (of hernummering) aan te vragen 

Voorwaarden

Goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning voor het gebouw.

Aanvraag

Een huisnummer moet aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken.
De aanvrager ontvangt een attest van huisnummering, nodig voor de aanvraag van alle nutsvoorzieningen.

Meenemen

  • Inplantingsplan
  • Stedenbouwkundige vergunning

Prijs

Gratis

Contact