Huisvuilzakken om medische redenen

Sommige inwoners hebben recht op gratis huisvuilzakken omwille van medische redenen. Jaarlijks kan je 20 of 100 gratis huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter of 40 of 200 gratis huisvuilzakken met een inhoud van 30 liter verkrijgen.

Voorwaarden

Iedere persoon kan maar één keer per jaar de huisvuilzakken om medische redenen ontvangen. Jaarlijks moet je een nieuwe aanvraag doen.

  • 20 (60 l) of 40 (30 l) huisvuilzakken: Voor personen die in het voorgaande jaar binnen de ziekteverzekering aanspraak konden maken op het incontinentieforfait, een stoma hebben of sondevoeding krijgen.
  • 100 (60 l) of 200 (30 l) huisvuilzakken: Voor thuisdialysepatiënten (peritoneaal dialyse).

Het college van Burgemeester en Schepenen kan beslissen dat andere individuele patiënten die omwille van overige medische redenen en dit op basis van een gemotiveerde aanvraag, bijvoorbeeld op basis van facturen, kunnen worden voorzien in 40 huisvuilzakken met een inhoud van 30 liter of 20 huisvuilzakken met een inhoud van 60 liter.

Patiënten die verblijven in een zorginstelling, waarbij door de instelling wordt gezorgd voor hun afval, worden uitgesloten van de tegemoetkomingen zoals voorzien in dit artikel.

Aanvraag

Download onderstaand aanvraagformulier naargelang de reden. Wil je liever een papieren aanvraagformulier, kom dan je formulier halen aan de onthaalbalie van de dienst Openbaar Domein (Bloemestraat 45, 9990 Maldegem). Afhankelijk van de reden van de aanvraag dient het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend te worden door het ziekenfonds, de huisarts, ... of aangevuld te worden met de gevraagde documenten vermeld op het aanvraagformulier. Check dus zeker de info vermeld op het aanvraagformulier. 

Ophalen

Huisvuilzakken om medische redenen kan je aan de onthaalbalie van de dienst Openbaar Domein ophalen tijdens de openingsuren. Na controle van je aanvraagformulier krijg je de gratis huisvuilzakken direct mee.

Meenemen

  • Ingevuld aanvraagformulier
  • Identiteitskaart betrokken persoon

Bedrag

Huisvuilzakken om medische redenen zijn gratis.

Contact