Info voor Oekraïense vluchtelingen

Ben jij als Oekraïense vluchteling nieuw in Maldegem? Of wil je als Maldegemnaar Oekraïense vluchtelingen helpen? Hier vind je alle belangrijke info.

Info en contact 

Waar kan ik terecht met vragen over mijn verblijf in België?

Voor alle vragen in verband met jouw verblijf kan je terecht bij jouw lokaal contactpersoon van het OCMW Maldegem of op het nummer 050 72 72 10.

Kan ik mij als vluchteling niet gewoon online registreren in plaats van naar Brussel te moeten gaan?

Neen, je kan wel online een afspraak maken voor het Registratiecentrum in Paleis 8 (Brussels Expo, Heizel). Zo ben je zeker dat je op de dag van je komst, kunt worden ingeschreven voor tijdelijke bescherming.

Hoe lang duurt het vooraleer mijn A-kaart ter beschikking is?

Met het attest van tijdelijke bescherming die je verkrijgt na registratie in Brussel, kan je je wenden tot de vreemdelingendienst in Maldegem.

Zij zullen jou in afwachting van de woonstcontrole een bijlage 15 afleveren, die 45 dagen geldig is.

Na een positieve woonstcontrole zal de gemeente jou vervolgens inschrijven in het vreemdelingenregister, waarbij de A-kaart kan aanvraagd worden.

Na een tweetal weken zal deze beschikbaar zijn op de vreemdelingendienst van het gemeentehuis.

De exacte termijn is afhankelijk van de snelheid van de verwerking van de procedure. 

Rechten en steun

Mag ik werken in België?

Met een statuut van tijdelijke bescherming heb je onbeperkt toegang tot de arbeidsmarkt als werknemer.

Heb ik recht op financiële steun?

Na registratie heb je meteen recht op een beschermd statuut. Daar hoort ook het recht op financiële ondersteuning (zoals een leefloon) bij. Op basis van een sociaal onderzoek zal het OCMW nagaan of je recht hebt op een leefloon of een andere vorm van steun.

Heb ik recht op ziekteverzekering?

Met een attest tijdelijke bescherming kan je je inschrijven bij de mutualiteit.

Heb ik recht op materiële hulp (voeding, kledij, spullen,…)?

In bepaalde situaties kan je rekenen op de steun van OCMW Maldegem voor materiële hulp. Neem hiervoor contact op met ons via tel. 050 72 72 10.

Kunnen mijn kinderen naar school?

Lagere schoolkinderen die worden opgevangen, mogen worden ingeschreven op school (na inschrijving bij de gemeente). Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Voor de leerlingen van het secundair blijven de lessen van het Oekraïens onderwijs ook doorgaan. De overheid van het land zette een digitaal leerplatform op om wereldwijd onderwijs te kunnen voorzien voor de leerlingen.

Wens je je kind(eren) in te schrijven in een Maldegemse school? Neem dan contact met een van onze brugfiguren Lena.de.zweemer@maldegem.be en melissa.timmerman@maldegem.be.

Heb je nood aan psychologische ondersteuning?

Er staat in onze gemeente een psychotherapeut voor je klaar.

Wens je graag in contact te komen met haar, laat het weten aan jouw lokaal contactpersoon. Zij helpen jou graag verder. Heb je nog geen lokaal contactpersoon, neem contact op met het algemeen nummer: 050 72 72 10.  

Heb ik recht op het Groeipakket (financiële steun voor gezinnen met kinderen)?

Met een attest tijdelijke bescherming heb je recht op het Groeipakket. Je kan een aanvraag doen van zodra je een rijksregisternummer hebt.

Wat als er geen match blijkt te zijn tussen mijn gastgezin en mij?

Het kan dat er problemen opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dat is uiteraard steeds mogelijk. je neemt dan best contact op met je lokaal contactpersoon of het algemeen nummer 050 72 72 10 om een overplaatsing te bekijken.

Mobiliteit

Kan ik gratis met de bus of trein reizen?

BUS

Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis via de busmaatschappij, De Lijn.

Personen ouder dan 6 jaar kunnen bij het OCMW Maldegem gratis bus tickets aanvragen.

TREIN

Voor het verkrijgen van treintickets kan je contact opnemen met het OCMW Maldegem.

Activiteiten

Welke activiteiten worden georganiseerd vanuit de gemeente?

Bekijk HIER onze wekelijkse acticviteiten. Neem contact op met je contactpersoon van het OCMW voor meer informatie over nieuwe activiteiten. 

Contact