Info-overzicht voor bedrijven die zich in Maldegem willen vestigen

Bestuur

www.maldegem.be/samenstelling-college

 

Veneco

www.maldegem.be/infobundel-bedrijvenpark-maldegem

 

Politiezone

www.politie.be

 

Hulpverleningszone

www.zonemeetjesland.be

 

Subsidiemogelijkheden Vlaio

www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank

 

Toepasselijke RUP’s

www.maldegem.be/bpa-s-rup-s-en-masterplannen

 

Ruimte om te ondernemen

www.maldegem.be/ruimte-om-te-ondernemen

 

Vergunningen, meldingen en attesten

www.maldegem.be/vergunningen-meldingen-attesten

 

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

www.maldegem.be/de-omgevingsvergunning-voor-kleinhandelsactiviteiten

 

Gecoro

www.maldegem.be/gecoro

 

Rioleringen

www.maldegem.be/rioleringen

 

Waterlopen

www.maldegem.be/waterlopen

 

Inname openbaar domein

www.maldegem.be/openbaar-domein

 

Wateroverlast en bodemverontreiniging

www.maldegem.be/hinder-overlast

 

Aansluiting nutsvoorzieningen

www.maldegem.be/wonen

 

VREG

www.vreg.be

 

Mobiliteit en veiligheid

www.maldegem.be/mobiliteit-veiligheid

 

Huisnummer toekennen

www.maldegem.be/huisnummers-toekennen

 

Adreswijziging

www.maldegem.be/adreswijziging

Correcte bedrijfsgegevens op My Enterprise

www.maldegem.be/zorg-voor-correcte-bedrijfsgegevens-via-my-enterprise

 

Afvalinzameling

www.maldegem.be/afvalinzameling

 

Bedrijfsafval

www.maldegem.be/bedrijfsafval

Intercommunale voor afvalverwerking IVM

 www.ivmmilieubeheer.be

Contact belastingdiensten

www.financien.belgium.be/nl/contact

www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/contactmogelijkheden-vlaamse-belastingdienst

https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UIC01_act01_loadResultBureauDetailZoekterm.do?action=/UI01_act01_loadSearch.do&idTqBureau=5749

 

De Maldegemse geschenkbon

www.maldegem.be/m-bon

 

Economische Raad Maldegem

www.maldegem.be/economische-adviesraad

 

Ondernemersverenigingen in Maldegem

www.maldegem.be/ondernemersverenigingen-in-maldegem

 

Scholen in Maldegem

www.maldegem.be/scholen-in-maldegem

 

Duaal leren

www.maldegem.be/over-duaal-leren-info-en-contactpersonen

 

Sportaanbod voor personeel

www.maldegem.be/sport

 

Huur van gemeentelijke zalen

www.maldegem.be/reservatie-gemeentelijke-zalen

 

Meldingen en klachten

maldegem.microsoftcrmportals.com/meldingen/