Inkomensgarantie ouderen

Maak hier een afspraak

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen van ten minste 65 jaar die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

Sinds 2001 vervangt IGO het vroegere 'gewaarborgde inkomen'. 

Voorwaarden

  • 65 jaar oud zijn
  • De Belgische nationaliteit hebben of een gelijkgesteld statuut

Meebrengen

  • Identiteitskaart

Contact