Inschrijving op kiezerslijst voor EU-burgers

Ben je een Europese burger en verblijf je in België, dan kan je bij de verkiezingen op 26 mei 2019 deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten. Je moet dan wel een aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst ten laatste op 28 februari 2019 indienen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 maart 2019.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Maldegem op 1 maart 2019.
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019.
 • Over stemrecht beschikken op 26 mei 2019 (niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht).
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 1 maart 2019.

Aanvraag

 • Haal het inschrijvingsformulier bij de Dienst Burgerzaken of download het onderaan deze pagina
 • Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie van je identiteitsdocument (vb. identiteitskaart,
 • vreemdelingenkaart, …) uiterlijk op 28 februari 2019 door:
  • Persoonlijke afgifte bij de dienst Burgerzaken
  • of per post t.a.v. dienst Burgerzaken, Markstraat 7 te 9990 Maldegem

Opgelet

 • Bij goedkeuring van je inschrijving op de kiezerslijst ben je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.
 • Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europeseverkiezingen geldig.
 • Wens je niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, dan hoef je verder niets te doen.

Bekendmaking

De voorzitter van het Kieskringhoofdbureau A Oost-Vlaanderen brengt ter kennis aan de kandidaten, zowel kandidaat-titularissen als kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Kamer van 26 mei 2019 en aan de politieke partijen dat hij de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen van de kandidaten en van de politieke partijen in ontvangst zal nemen van 27 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 (45ste dag na de stemming – KWB art. 116§6) op het volgend adres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/A te 9000 Gent – Correctionele griffie – Toren 2 – 3de verdieping.

 

Neerlegging zal geschieden van 13.30u tot 16u

Te Gent, 13 mei 2019

De voorzitter van het kieskringhoofdbureau A Oost-Vlaanderen.

Daniel Van den Bossche

Contact

 • Burgerzaken

  Gemeentehuis

  Marktstraat 7 , 9990 Maldegem
  • Tel. 050 72 89 45