VERKIEZINGEN 2024

Inschrijving op kiezerslijst voor EU-burgers

Ben je een Europese burger (je hebt geen Belgische nationaliteit) en verblijf je in België, dan kan je bij de verkiezingen op 9 juni 2024 deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten. Je moet dan wel een aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst ten laatste op 31 maart 2024 indienen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat (Geen Belgische) van de Europese Unie bezitten op 1 april 2024.
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Maldegem op 1 april 2024.
 • Minstens 16 jaar oud zijn op 9 juni 2024.
 • Over stemrecht beschikken op 9 juni 2024 (niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht).
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 1 april 2024.

Aanvraag

Maak een afspraak

 • Bezorg het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie van je identiteitsdocument (vb. identiteitskaart, vreemdelingenkaart…) uiterlijk op 31 maart 2024 door:
  • persoonlijke afgifte bij de dienst burgerzaken na afspraak;
  • per post gericht aan dienst burgerzaken, Marktstraat 7, 9990 Maldegem;
  • online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be

Opgelet

 • Bij goedkeuring van je inschrijving op de kiezerslijst ben je, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.
 • Indien je in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019) en je toen als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.
 • Wens je niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, dan hoef je verder niets te doen.

Contact