Inschrijvingsformulier Minder Mobielen Centrale (MMC)

  • 1 Gegevens
  • 2 Bevestiging

Persoonlijke gegevens

Aanvraag Minder Mobielen Centrale

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming bij de ziekteverzekering (RVV-statuut) *
Gebruik je een rolwagen? *
Welk type rolwagen gebruik je? *
Reist een begeleider mee bij je verplaatsingen? *

Contactpersoon

Wens je een contactpersoon op te geven? *

Verzekeringsverklaring

Als lid van de Minder Mobielen Centrale geniet je van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

  • Deze verzekering dekt de schade die je zou kunnen toebrengen aan derden in het algemeen en meer bepaald ten opzichte van de personen in het voertuig zelf.
  • De verzekering geldt enkel tijdens een verplaatsing.
  • Het verstrekken van onjuiste gegevens zal de onverwijlde schorsing van het lidmaatschap, en bijgevolg ook van de verzekerbaarheid, tot gevolg hebben.

  • De verzekering heeft uitwerking na elke andere verzekering waarop de gebruiker zich kan beroepen.De volledige voorwaarden van het verzekeringscontract kunnen steeds opgevraagd worden bij de plaatselijke centrale.

De Minder Mobielen Centrale biedt transportmogelijkheid aan personen met een beperkt inkomen, en die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Het gaat hier om senioren of personen met een beperking die kleine uitstappen willen doen, zoals een familiebezoek, een doktersconsultatie of een winkelbezoek.

Bekijk hier de voorwaarden om gebruik te maken van deze dienstverlening