Maak hier een afspraak

Een installatiepremie is een éénmalige premie om (voormalige) dak- en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, …).

Voorwaarden

  • Nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben
  • Inkomensvoorwaarde:
    • leefloon
    • Vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...)
  • Loon lager dan het bedrag leefloon volgens categorie waartoe men behoort, verhoogd met 10 %

Meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • Rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

 

Contact