Inzage in bestuursdocumenten

Misschien wil je een gemeentelijk document inkijken. Dat kan, want voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, van het college en van het vast bureau van het OCMW, de begrotingen en rekeningen, de gemeentelijke reglementen en verordeningen, de ruimtelijke plannen, de studies verricht in opdracht van de gemeente.

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de privacy te waarborgen.

Je doet je schriftelijke aanvraag per brief, per e-mail of je mag ze persoonlijk overhandigen. Je kan je aanvraag ook online doen (zie bovenaan). Voor een kopie op papier vragen we een kleine vergoeding.

Contact