IVM – Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

De opdracht houdende vereniging heeft tot doel om de afvalstromen te verminderen. Dit gebeurd door sensibilisering, hergebruik, recyclage en nuttige toepassingen van de afvalstromen.

Zij staan tevens in voor het inzamelen en vervoeren van de afval afkomstig van huishoudens en KMO’s, zelfstandigen en verenigingen.

Daarnaast is IVM verantwoordelijk voor de uitbouw en uitbating van een afvalverwerkingsbedrijf waarbij de afvalstroom wordt verwerkt en vernietigd.

De aangesloten gemeenten worden door de IVM geadviseerd omtrent de uitwerking van hun afvalbeleid. De gemeente Maldegem is één van de 15 steden en gemeenten die samenwerken aan een afval- en milieubeleid.

3 vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering

Ineke Hebbrecht

Dino Lateste

Cedric De Smet

3 plaatsvervangers in de Algemene Vergadering:           

Anneke Gobeyn

Marten De Jaeger

Danny Vannevel

Lid van de Raad van Bestuur

Jan De Metsenaere

Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur

Stefaan Standaert

Adres

Sint-Laureinsesteenweg 29

9900 Eeklo

Contact