Beleidsplannen politie Maldegem

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting voor het daaropvolgende jaar vast. De begroting moet in evenwicht zijn. Het kan nodig zijn dat de begroting een tussentijdse wijziging kent. De begroting is een beleidsrapport en bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

Contact

Contactpersonen