Maak hier een afspraak

Ter gelegenheid van een gouden, diamanten of briljanten huwelijksjubileum wil het gemeentebestuur de jubilarissen in de bloemetjes zetten. Dat kan op twee manieren:

  • Jubileumviering thuis: leden van het college van burgemeester en schepenen komen samen met de lokale pers bij de jubilarissen thuis.

  • Jubileumviering in het gemeentehuis: dit kan op vrijdag- en zaterdagen. De jubilaressen worden door leden van het gemeentebestuur ontvangen in de trouwzaal van het gemeentehuis. Indien men dit wenst, kan dit in aanwezigheid van de lokale pers. Het gemeentebestuur biedt een glaasje aan. 

Aanvraag

De dienst burgerlijke stand schrijft de jubilarissen aan met de vraag of ze een viering wensen en welk type ze verkiezen.

Als er geen antwoord komt, gaat het gemeentebestuur ervan uit dat de jubilarissen deze gebeurtenis niet wensen te vieren met het gemeentebestuur.

Als de jubilarissen dit wel wensen, dan moeten ze hun keuze ruim op voorhand meedelen.

Jubilarissen mogen zich ook altijd aanmelden bij de dienst burgerlijke stand met het verzoek om hun huwelijksverjaardag te vieren.

 

Contact