IMG_36811

Kaart ambulante handel

Een kaart ambulante handel vraag je aan bij het ondernemingsloket. Voor Maldegem is het meest nabije ondernemingsloket in Eeklo.

Aanvraag

 • De kaart vraag je aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je vult een formulier in dat je aan het loket verkrijgt.
 • Na behandeling levert het loket een machtiging of een weigering af. Die weigering kan geheel of gedeeltelijk zijn.
 • Tegen een weigering kan de aanvrager beroep aantekenen bij de minister van Middenstand, uiterlijk dertig dagen nadat het loket hem op de hoogte gebracht heeft van de weigering.
 • De minister doet uitspraak binnen de dertig dagen. Als de uitspraak positief is, is het ondernemingsloket verplicht om een kaart ambulante handel af te leveren.

Kostprijs

Aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging:

 • Als werkgever: € 150
 • Als aangestelde A: € 100
 • Als aangestelde B voor onbepaalde duur: € 100
 • Als aangestelde B voor bepaalde duur: € 50

Aanvraag tot wijziging of vervanging:

 • Van een machtiging als werkgever: € 50
 • Van een machtiging als aangestelde A: € 100
 • Van een machtiging als aangestelde B: € 50

 De betaling gebeurt op het moment van de aanvraag.