151005_jeugd.jpg

Kampsubsidies

Voor hun jaarlijks kamp kan elke Maldegemse jeugdwerkorganisatie beroep doen op subsidies via het gemeentebestuur. De Jeugddienst staat in voor het opvolgen en afhandelen van de subsidiedossiers.

De jeugdwerkingen die een dossier moeten invullen, krijgen elk jaar een gerichte vorming waarbij de Jeugddienst het reglement toetst aan de praktijk. Bij problemen of moeilijkheden is de Jeugddienst hun aanspreekpunt.

Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van de kostprijs van het verblijf, de afstand tussen Maldegem en de kampplaats, het aantal deelnemers en het aantal kampdagen.

Contact