Kleine Landeigendom Het Volk cvba (Sociale Huisvestingsmaatschappij)

Kleine Landeigendom Het Volk stelt zich tot doel gronden aan te kopen, kleine landeigendommen te bouwen om te verkopen aan minvermogenden, leningen te verschaffen aan verminderde rentevoet voor het individueel of in groep bouwen en voor renovatie of verbouwing.

De vennootschap beoogt volgende doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid:

  1. de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren, voornamelijk van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen en sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur.
  2. bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen.
  3. gronden en panden te verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en ter beschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen.

Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Adres

Ravensteinstraat 12

9000 Gent