klimaatfoto-maldegem-met-label-website.jpg

Klimaatbende

De Maldegemse basisscholen hebben bij de start van het schooljaar 2018-2019 samen met het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen (MOS) een klimaatbende opgericht. Naast sensibilisering rond milieuproblematieken is de missie van de bende om de CO²-uitstoot in de scholen actief te doen dalen.

Tijdens het schooljaar 2019-2020 ligt de focus op energiebesparing. De gemeente en de provincie zorgen voor de begeleiding. Net zoals vorig schooljaar zijn in elke school trekkersklassen aangesteld. Dit zijn voornamelijk de klassen van het vijfde leerjaar. De leerlingen van de trekkersklassen ontvangen uitdagingen en motiveren de andere leerjaren om actief na te denken over en te werken rond de klimaatverandering.

Tijdens het startmoment van de klimaatbende op vrijdag 4 oktober (in het Sint-Annapark) verwelkomden we de leerlingen uit de trekkersklassen en benadrukten het belang van hun hulp. Nadien voerden de leerlingen en hun leerkrachten klimaatopdrachten uit. Het startmoment werd afgesloten met een slotconcert waarin de leerlingen en de leerkrachten samen het klimaatlied ‘Do it now’ zongen.

Bovendien kregen de leerlingen een nieuwe opdracht mee die ze in de klas moeten maken.

Maldegem tracht met dit project in te zetten op een doorgedreven sensibilisering vanuit de scholen. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan efficiënter gewerkt worden om het uiteindelijk doel te bereiken: 5 % minder CO2 uitstoten.

Contact