932_websitebanner

Klimaatbende

De Maldegemse basisscholen hebben in 2017 samen met het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen (MOS) een Klimaatbende opgericht. Naast sensibilisering rond milieuproblematieken is de missie van de bende om de CO²-uitstoot in de scholen actief te doen dalen.

De gemeente en de provincie zorgen voor de begeleiding. Net zoals ieder schooljaar zijn in elke school trekkersklassen aangesteld. Dit zijn voornamelijk de klassen van het vijfde leerjaar. De leerlingen van de trekkersklassen ontvangen uitdagingen en motiveren de andere leerjaren om actief na te denken over en te werken rond de klimaatverandering.

Maldegem tracht met dit project in te zetten op een doorgedreven sensibilisering vanuit de scholen. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan efficiënter gewerkt worden om het uiteindelijk doel te bereiken: 40 % minder CO2 uitstoten tegen 2030 en klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Leerlingen krijgen gedurende het schooljaar verschillende opdrachten met betrekking tot het klimaat. In het schooljaar 2023 - 2024 is de startdag gepland op 20 september, en zijn er doorheen het schooljaar een 5-tal opdrachten gepland.

Volgende scholen nemen deel aan de Klimaatbende 2023 - 2024:

  • GO! Basisschool De Driesprong (Maldegem)
  • GO! Basisschool De Kruipuit (Adegem)
  • VBS De Ark II (Maldegem)
  • VBS De Kleiheuvel (Kleit)
  • VBS De Papaver (Adegem)
  • VBS De Parel (Donk)

Tijdens de startdag op 20/09/23 kwam Weerman Bram (VRT) op bezoek voor een interactieve sessie rond klimaatverandering. Daarnaast hebben de leerlingen het Klimaatspel gespeeld, hun Duurzame wensen voor 2030 neergeschreven en luid meegezongen met het slotlied. Hieronder enkele sfeerbeelden:

Ondertussen hebben verschillende scholen de opdracht "ijsblokje" tot een goed einde gebracht. De ijsblokkenrace is een opstap naar waarnemingen en andere toepassingen van isoleren. Het doel hierbij is de noodzaak van isoleren van huizen inzien.
         

Contact