klimaatgezondmaldegem

Klimaatbende

De Maldegemse basisscholen hebben in 2017 samen met het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen (MOS) een Klimaatbende opgericht. Naast sensibilisering rond milieuproblematieken is de missie van de bende om de CO2-uitstoot in de scholen actief te doen dalen.

De gemeente en de provincie zorgen voor de begeleiding. Net zoals ieder schooljaar zijn in elke school trekkersklassen aangesteld. Dit zijn voornamelijk de klassen van het vijfde leerjaar. De leerlingen van de trekkersklassen ontvangen uitdagingen en motiveren de andere leerjaren om actief na te denken over en te werken rond de klimaatverandering.

Maldegem tracht met dit project in te zetten op een doorgedreven sensibilisering vanuit de scholen. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan efficiënter gewerkt worden om het uiteindelijk doel te bereiken: 40 % minder CO2 uitstoten tegen 2030 en klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Schooljaar 2023 - 2024 

Leerlingen krijgen gedurende het schooljaar verschillende opdrachten met betrekking tot het klimaat. In het schooljaar 2023 - 2024 zijn we op 20 september van start gegaan en zijn er doorheen het schooljaar een 5-tal opdrachten gepland.

Volgende scholen nemen deel aan de Klimaatbende 2023 - 2024:

  • GO! Basisschool De Driesprong (Maldegem)
  • GO! Basisschool De Kruipuit (Adegem)
  • VBS De Ark II (Maldegem)
  • VBS De Kleiheuvel (Kleit)
  • VBS De Papaver (Adegem)
  • VBS De Parel (Donk)

Startdag met weerman Bram

Tijdens de startdag op 20/09/23 kwam Weerman Bram (VRT) op bezoek voor een interactieve sessie rond klimaatverandering. Daarnaast hebben de leerlingen het Klimaatspel gespeeld, hun Duurzame wensen voor 2030 neergeschreven en luid meegezongen met het slotlied. Hieronder enkele sfeerbeelden:

IJsblokkenrace

Ondertussen hebben verschillende scholen de opdracht "ijsblokje" tot een goed einde gebracht. De ijsblokkenrace is een opstap naar waarnemingen en andere toepassingen van isoleren. Het doel hierbij is de noodzaak van isoleren van huizen inzien.


         

Fabriek Energiek

Enkele Maldegemse scholen gaan dit schooljaar op bezoek bij Fabriek Energiek, een educatief  initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen. Bij Fabriek Energiek leer je over klimaat en energie aan de hand van proefjes, metingen en andere opdrachten in de energietuin.  

Initiatieven door scholen in het kader van de Klimaat en Energie

#iktrekhetmijaan

Verschillende scholen in Maldegem namen deel aan #iktrekhetmijaan2024 (vroeger bekend als Dikketruiendag) van MOS (een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie), waarbij verschillende klimaatacties in de kijker werden gezet:

  • De Maricolen in Maldegem hebben Fietsuari georganiseerd tussen 1 februari en 8 maart 2024, met als doel zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten te voet of met de fiets naar school te laten komen.
  • Het 5e leerjaar van VBS De Papaver in Adegem nam begin februari de Klimaat-rap op.

Contact