932_websitebanner

Klimaatbende

De Maldegemse basisscholen hebben in 2017 samen met het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen (MOS) een klimaatbende opgericht. Naast sensibilisering rond milieuproblematieken is de missie van de bende om de CO²-uitstoot in de scholen actief te doen dalen.

De gemeente en de provincie zorgen voor de begeleiding. Net zoals ieder schooljaar zijn in elke school trekkersklassen aangesteld. Dit zijn voornamelijk de klassen van het vijfde leerjaar. De leerlingen van de trekkersklassen ontvangen uitdagingen en motiveren de andere leerjaren om actief na te denken over en te werken rond de klimaatverandering.

Leerlingen krijgen gedurende het schooljaar verschillende opdrachten met betrekking tot het klimaat. 

Maldegem tracht met dit project in te zetten op een doorgedreven sensibilisering vanuit de scholen. Door het bundelen van kennis en het uitwisselen van ideeën kan efficiënter gewerkt worden om het uiteindelijk doel te bereiken: 40 % minder CO2 uitstoten tegen 2030 en klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Contact