M-Accent (Kringwinkel Meetjesland) vzw

De vereninging heeft tot doel om goederen die vaak in het huishoudelijk afval of grof huisvuil terecht komen maar nog bruikbaar zijn terug in ‘kringloop’ brengen met als doelstellingen:

  • Bedrijfseconomisch: rendabiliteit en loonvorming voor de werknemers om eigen werkgelegenheid te creëren en in stand te houden.
  • Werkgelegenheid: creëren van werkgelegenheid voor of bieden van werkervaringsmogelijkheden aan langdurig werklozen, kansarmen, mensen met moeilijkheden, laaggeschoolden en dit conform het Decreet Sociale Werkplaatsen van 14 juli 1998
  • Sociaal: bieden van koopwaar aan mensen met lage inkomens
  • Milieu: vermindering van de afvalberg door de herbruikbare en eventueel reguleerbare fracties er uit te halen; bevolking aanzetten tot milieubewustzijn en hergebruik.

Vertegenwoordiger in Algemene Vergadering

Stefaan Standaert

Plaatsvervangend vertegenwoordiger

Dino Lateste

Adres

Slachthuisstraat 2/B

9900 Eeklo 

 

Contact