IMG_36811

Logies aanbieden

Logiesdecreet

De te nemen stappen staan vermeld in het logiesdecreet op de website van Toerisme Vlaanderen.

Basisnormen van het logiesdecreet in een notendop

  • Het toeristisch logies moet voldoen aan specifieke brandveiligheidsnormen. De uitbater bezit een brandveiligheidsattest dat dit aantoont.
  • De voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristisch logies moeten voldoende proper en onderhouden zijn.
  • Je beschikt als uitbater over een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het logies én de uitbating. Die dekt alle schade die jij of je aangestelden veroorzaken bij de exploitatie van het toeristisch logies.
  • De uitbater of de persoon die de dagelijkse leiding heeft, is niet veroordeeld voor misdrijven.
  • Je beschikt als uitbater over een eigendomsbewijs, of een huurovereenkomst die toelaat het logies uit te baten.
  • Je biedt het logies aan voor minstens één overnachting (dus niet per uur).
  • Je stelt als uitbater informatie ter beschikking van de toerist en communiceert waarheidsgetrouw over jouw logies.
  • Je toeristisch logies voldoet aan de stedenbouwkundige regels. Neem hiervoor contact op met je lokale stedenbouwkundige dienst (ruimtelijke.ordening@maldegem.be).
  • De uitbating van je toeristisch logies is aangemeld bij Toerisme Vlaanderen.

Voor wie?

Deze basisvoorwaarden gelden voor elk logies dat wordt verhuurd aan toeristen. Daarnaast moet ieder toeristisch logies voldoen aan algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden in verband met de uitrusting, de inrichting en specifieke veiligheidsaspecten. Die algemene voorwaarden zijn verschillend voor kamergebonden logies, terreingebonden logies of jeugdverblijven.

Als uitbater kies je zelf tot welke categorie jouw logies behoort. Als jouw logies voldoet aan bovenstaande basisnormen en de voorwaarden en exploitatienormen van één van deze 3 categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'.

Brandveiligheidsnormen voor toerismelogies

Meer info

Contact

logies@toerismevlaanderen.be