Logo Gezond+ vzw

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

  • Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
  • Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
  • Meer veerkrachtige mensen
  • Minder ongevallen in de privésfeer
  • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
  • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

De vereniging heeft tot doel het logoregionaal aanspreekpunt te zijn voor het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid en door samenwerking en overleg met andere partners op het terrein te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van gezondheid bij de bevolking in haar werkingsgebied.

Vertegenwoordiger Algemene Vergadering

Valerie Taeldeman

Plaatsvervanger Algemene Vergadering

Anneke Gobeyn

Adres

Keizer Karelstraat 1

7de verdiep

9000 Gent