Lokaal Opvanginitiatief

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om steun toe te kennen aan verzoekers om internationale bescherming. Zij worden opgevangen in een Lokaal Opvanginitiatief of LOI.  

In een LOI krijgen verzoekers om internationale bescherming onderdak en begeleiding tijdens hun lopende procedure of krijgen ze begeleiding in hun zoektocht naar huisvesting wanneer ze toegewezen worden met een verblijfsstatuut.

Momenteel zijn er in Maldegem een 79-tal opvangplaatsen, verspreid over 9 locaties. In die woningen worden zowel alleenstaande mannen en vrouwen, als gezinnen van verschillende nationaliteiten opgevangen.

Het OCMW zorgt voor de nodige voorzieningen zodat de verzoekers om internationale bescherming zelf kunnen instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Ook sociale en medische begeleiding wordt voorzien. 

Voorbeelden van hulp:

 • huisvesting
 • medische steun
 • materiële steun
 • hygiëne
 • kledijvergoeding 
 • vergoeding voor deelname aan socio-culturele activiteiten
 • begeleiding bij het verzoek om internationale bescherming
 • mogelijkheid tot het volgen van Nederlandse lessen
 • begeleiding bij de zoektocht naar huisvesting

Voorwaarden

De verzoeker om internationale bescherming is een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is. Hij kan in ons land bescherming krijgen en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een verzoek om internationale bescherming indienen en een procedure doorlopen.

Procedure

Tijdens een verzoek om internationale bescherming zullen de asielinstanties het verhaal van de betrokkene vergelijken met de definitie van vluchteling. Als de verzoeker om internationale bescherming aan deze definitie beantwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en mag hij voor onbepaalde duur in België verblijven.

De procedure bestaat uit 2 fases:

 1. Het verzoek wordt geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt nagegaan of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag en/of de aanvraag in overweging kan worden genomen.
 2. De aanvraag wordt ten gronde onderzocht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

Wanneer het verzoek om internationale bescherming gegrond wordt verklaard, wordt de vreemdeling erkend als vluchteling of krijgt hij het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend. Wanneer zijn verzoek definitief wordt afgewezen, kan hij het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten en dient hij ook het LOI te verlaten.

 

Contact