Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het proefproject met de elektrische deelsteps (M-steps) definitief en vroegtijdig stop te zetten. In juli 2022 werd het project al voorlopig on hold gezet, door problemen met de logistieke partner van de deelstepleverancier Bird.

In december 2021 startte het gemeentebestuur met het proefproject ‘M-steps’. Dit proefproject zou één jaar lopen en eind 2022 geëvalueerd worden. Omwille van de logistieke problemen, werd deze zomer reeds een evaluatie opgemaakt.

 Hoewel het gebruik van de deelsteps aanvankelijk een goede start kende, waren er enkele knelpunten. Zo werden de steps na gebruik vaak hinderlijk of gevaarlijk achtergelaten. Daarnaast verliep de terugplaatsing van de steps niet vlot, waardoor er minder steps in omloop waren en waarschijnlijk het gebruik ook automatisch daalde. Hoewel leverancier Bird bereid was om de kostprijs per rit te verlagen, verliep hun zoektocht naar een nieuwe logistieke partner niet vlot en was Bird zelf vragende partij om sowieso het servicegebied in Maldegem te verkleinen.

 Omwille van bovenstaande redenen en het feit dat het risico op ongevallen met zware verwondingen bij elektrische steps groot is, werd beslist om het proefproject 'M-step' elektrische deelsteps Maldegem niet verder te zetten. 

 

 

Contact