Maaibeheer

Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.

Maldegem focust op een meer extensief maaibeheer waarbij we het gras minder en later gaan maaien. Door in de loop van het jaar welbepaalde zones minder te maaien wensen we de biodiversiteit te verhogen en de waterinfiltratie in de bodem te versterken. Op termijn zullen grasterreinen evolueren naar bloemenrijke graslanden die ook waardevol zijn voor vlinders en bijen. Uiteraard zullen we langs wandel- en fietspaden steeds een onderhoudsstrook voorzien zodat de veiligheid van de gebruikers kan worden verzekerd.

Tips & tricks

Maai mei Niet

Maai mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Tuinen maken 10 tot 12 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als of zelfs meer dan er bos is.

Minder verharding

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen.

Gras maaien

Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk funest voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen? Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of, wat gras maaien pas echt leuk maakt: maai figuren in het gras. Zoals een hanenkam (maai alleen de randen), cirkels, golvende lijnen… En maai je gras slechts om de drie à vier weken af. In Groot-Brittannië leerde No Mow May dat je zo al 10 keer meer bijen kunt aantrekken. Een verbluffend resultaat. Een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

‘De tuin dient de mens’ is een mooie volkswijsheid. Waarom niet meteen ook de natuur?

Info

www.maaimeiniet.be

Contact