Mantel- en thuiszorgtoelage

Doe hier een online aanvraag

Maak hier een afspraak

De mantel- en thuiszorgpremie is een financiële ondersteuning om zorgbehoevende personen langer in de thuissituatie te kunnen laten verblijven.

De premie wordt rechtstreeks aan de zorgbehoevende uitbetaald als financiële ondersteuning voor alle extra kosten die de thuiswonende zorgbehoevende met zich meebrengt.  

Voorwaarden

  • In Maldegem gedomicilieerd zijn en er verblijven:
    • De premie is niet gebonden aan inkomensvoorwaarden
    • Je mag geen recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (€130)

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Attest met BEL-score
  • Een attest of bewijs waaruit blijkt dat je niet gerechtigd bent op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  • Een attest of bewijs waaruit blijkt dat je niet gerechtigd bent op het basisondersteuningsbudget of de persoonsvolgende financiering en/of budget

 

Contact