Medov vzw (Medisch Oost-Vlaanderen)

De vereniging heeft tot doel:

  • het verzamelen en bespreken van de medische problematiek in Oost-Vlaanderen
  • bijdragen tot de verbetering van de medische hulpverlening en in het bijzonder bij rampen, onder andere door het organiseren van opleidingen
  • het organiseren van de functie adjunct-directeur medische hulpverlening bij rampen; infrastructurele omkadering van de functie begeleiden
  • mede-organiseren van het medisch luik bij rampoefeningen

De leden van de vereniging zijn de provincie Oost-Vlaanderen, Oost-Vlaamse steden en gemeenten, de adjunct-directeurs medische hulpverlening en vertegenwoordigers met ervaring in de dringende geneeskundige hulpverlening, werkzaam op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Koenraad De Ceuninck

Plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

Danny Vannevel

Adres

Kalandeberg 1

9000 Gent