Meetjeslandse Burensportdienst (interlokale vereniging)

De Meetjeslandse Burensportdienst heeft als algemene doelstelling het sportbeleid, in de ruime zin van het woord, van de gemeenten op elkaar af te stemmen en te stimuleren.

De specifieke doelstellingen, kaderend binnen deze algemene doelstelling, zijn onder andere:

  • functioneren als een overlegplatform tussen de gemeenten waarop ervaringen en informatie kunnen worden uitgewisseld, dit ook over concrete zaken die hun belang hebben voor het gemeentelijk sportbeleid
  • de contacten en samenwerking op sportgebied tussen de gemeenten bevorderen;
  • aanbieden aan de bevolking van een gemeente-overschrijdend activiteitenpakket: opstarten van sportpromotionele acties naar (moeilijkere) doelgroepen;
  • organisatie van vormingsdagen en opleidingen voor lesgevers, medewerkers van sportdiensten/sportraden en sportclubs en gemeentelijke mandatarissen in materies die verband houden met de sport en het sportbeleid;
  • een zo groot mogelijk rendement van de in de 11 gemeenten aanwezige sportinfrastructuur nastreven en het stimuleren van een regionaal infrastructuurbeleid;
  • de deelname van de gemeenten aan sportpromotiecampagnes coördineren;
  • stimuleren van de uitbouw van de gemeentelijke sportstructuren;
  • het uitvoeren van studies en het verzamelen van informatie en documentatie in verband met deze algemene en specifieke doelstellingen.

Vertegenwoordiger Beheerscomité

(= schepen van Sport)

Peter T. Van Hecke

Plaatsvervanger

Marten De Jaeger

Adres

Guldensporenlaan 34

9940 Ertvelde

Contact