Melding opstellen van voorzieningen of objecten op het openbaar domein

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens melder

Adresgegevens

Gegevens zaak

Adresgegevens zaak
Ik meld het plaatsen van:

De melder neemt kennis van de voorwaarden zoals opgenomen in het Algemeen Politiereglement Maldegem vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014, gewijzigd door de gemeenteraad op 23 november 2017

Contactinformatie

Voor het uitstallen van voorzieningen of objecten op het openbaar domein in het kader van publiciteit, bekendmaking, verfraaiing of niet-winstgevende doeleinden (vb. beachvlaggen, reclameborden,...) dient de handelaar geen kostprijs betalen. In het kader van toegankelijkheid en veiligheid van het openbaar domein, vraagt het gemeentebestuur wel melding te doen via dit formulier.

Opgelet!

Voor het opstellen van uitstalinrichting van koopwaar, automaten en/of fietsenstallingen dien je dit formulier in te vullen.

Privacy

Gemeente/OCMW Maldegem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en je recht op privacy. Lees ons privacybeleid via www.maldegem.be/privacy.