Meldpunt vossenschade

Meldpunt vossenschade

Vossenschade kan je doorgeven via het meldingsformulier op de website van de Hubertus Vereniging Vlaanderen via volgende link https://hvv.be/info/meldingen/

Op bijgevoegde website vind je tips om te vermijden dat vossen je pluimvee doodbijten: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/hinder/predatie/vos

Contact