Meldpunt vossenschade

De vos is het grootste natuurlijke roofdier in Vlaanderen. Vossen vormen een belangrijke schakel in de natuur. Het zijn opportunisten en eten wat het makkelijkst te vinden of te vangen is. Hij laat geen kans onbenut om een kip of eend mee te pikken wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dit betekent nog niet dat alle vossen pluimveerovers zijn en voortdurend ons pluimvee belagen.

Slaagt een vos er in een kippenren binnen te dringen, dan wordt zijn jachtinstinct – door de paniekerige dieren die niet kunnen wegvluchten – zo geprikkeld dat hij meer dieren doodt dan hij kan opeten.

De schade die de vossen aan pluimvee toebrengen is te voorkomen door kippen, eenden, ganzen en andere dieren beter af te schermen. Dit kan onder meer door de dieren ’s avonds onder te brengen in een afgesloten nachthok.

Op bijgevoegde website vind je tips om te vermijden dat vossen je pluimvee doodbijten: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/hinder/predatie/vos

Schade door vossen kan aan de gemeentelijke dienst Omgeving – milieu gemeld worden, via 050/72 86 13 of milieudienst@maldegem.be. De dienst Omgeving - milieu geeft dit door aan de plaatselijke wildbeheerseenheden zodat zij op de hoogte zijn van de problematiek.

Meldpunt vossenschade

Schade door vossen kan aan de gemeentelijke milieudienst gemeld worden. We geven dit dan door aan de plaatselijke wildbeheerseenheden zodat die een zicht krijgen op de problematiek.

Daarnaast vraagt de Hubertus Vereniging Vlaanderen om ook aan hen, via een elektronisch meldformulier, het schadegeval te melden. Door deze melding draag je bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek op Vlaams niveau.

 

Contact