Missie en visie

De manier waarop wij onze missie en visie vervullen, dat zijn onze waarden.

Missie en visie zijn dus een kader voor de strategie, identiteit, leidraad, imago en hangen samen met de bestuursploeg.

De waarden staan voor de mensen in de organisatie, ons gedrag en onze overtuigingen en zijn bijgevolg ook de fundamenten van de organisatie.

 

Missie

Onze bestaansreden - onze permanente opdracht als lokaal bestuur

Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.

We voeren een toekomstgericht en duurzaam beleid dat het welzijn en de ontplooiing van de burger en de ondernemer ondersteunt.

Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners en bezoekers hier graag wonen, werken en vertoeven.

Visie

Onze overtuigingen - ons gedrag - wie we willen zijn 

We willen een warme en zorgzame gemeente zijn met tevreden, trotse burgers en collega's die zich identificeren met Maldegem.

Onze realisaties, hoe groot of klein ook, zijn zichtbaar en worden gewaardeerd.

We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.

We streven naar een goede samenwerking binnen de diensten, over de diensten heen en tussen administratie en beleid. Zo komen we tot een sterk en dynamisch team dat van aanpakken weet.

We werken hand in hand met burgers en ondernemingen. Via participatie komen we tot gedragen en duurzame oplossingen die we helder communiceren.

We waarderen ieders initiatief en geven ruimte om autonoom en vernieuwend te werken.