MOP-team

MOP = Maldegem Ontzettend Proper

Het MOP-team maakt deel uit van de gemeenschapsdiensten van OCMW Maldegem, een sociaal tewerkstellingsproject. Het MOP-team bestaat uit personen tewerkgesteld in diverse sociale tewerkstellingsprojecten met een vaste begeleider. Elke dag zijn zes tot acht teamleden aan de slag op openbaar domein:

  • opruimen van zwerfvuil in de gemeente
  • de maandelijkse bedeling van de infokrant
  • de bedeling van de afvalkalender
  • andere bedelingen van folders en informatie
  • het regelmatig opruimen van zwerfvuil langs gemeentewegen
  • het op regelmatige basis reinigen van bushokjes en verkeersborden
  • kleuren en reinigen straatmeubilair (houten banken, paaltjes, …)
  • schilderen betonnen paaltjes
  • zomerklaar maken zandbakken
  • de assistentie bij de opruiming en opnetting na festiviteiten en activiteiten

De medewerkers van het MOP-team krijgen opleiding, vorming en begeleiding om een doorstroom naar andere tewerkstellingen te ondersteunen. De verantwoordelijken van het team hebben bovendien op regelmatige basis overleg met de gemeentelijke milieudienst en de politie wat leidt tot een unieke aanpak en nauwgezette registratie van sluikstorten en de aanpak van bepaalde vormen van overlast.

Sluikstort kan je melden via het meldingsformulier of bij de milieudienst.

Contact