Niet-Belgen met vreemdelingenkaart: adreswijziging

Je hebt reeds een vreemdelingenkaart en je komt in Maldegem wonen of je hoofdverblijfplaats of domicilie in Maldegem wijzigt, dan moet  je hiervan binnen de acht dagen aangifte doen bij de vreemdelingendienst. Je kan dit online aanvragen, aan het loket, schriftelijk of via mail melden. Het is ook belangrijk dat je bepaalde instanties op de hoogte brengt van je verhuizing.

Je kan hier via het digitaal loket je verhuis doorgeven:

Aangifte adreswijziging

Voorwaarden

 • Je bent effectief verhuisd. Je kan je adreswijziging vooraf aangeven maar de adreswijziging wordt pas doorgevoerd nadat je effectief verhuisd bent.
 • Als het hele gezin verhuist dan volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige voor het eerst verhuist, dan moet hij bij zijn aangifte aan het loket vergezeld zijn van één van de ouders.

Aangifte

 • Via het digitaal loket: www.maldegem.be/aangifte-adreswijziging

 • Aan het loket, maak hiervoor een afspraak:
  Maak hier een afspraak
 • Een aangifte kan ook schriftelijk of per mail. Deel deze gegevens mee:
  • De identiteit van de personen die verhuizen (rijksregisternummer, naam en geboortedatum).
  • Je oude adres
  • Je nieuwe adres
  • Je gsm-nummer en het tijdstip waarop je best bereikbaar bent voor de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkagent. Deze vaststelling is niet op afspraak.

Wat meenemen

 • De identiteitskaarten van de personen die verhuisd zijn.

Volgende stappen

 • Na de aangifte controleert de wijkagent of het opgegeven adres effectief je nieuwe hoofdverblijfplaats is. Na deze vaststelling word je ingeschreven op het nieuwe adres.
 • Je ontvangt van de wijkagent een uitnodiging van de dienst burgerzaken om de vreemdelingenkaarten van de personen die verhuisd zijn te laten aanpassen. Om het adres op je vreemdelingenkaart te laten wijzigen heb je je pincode nodig.

Contact