Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) moet ervoor zorgen dat er in geval van een noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk actie ondernomen wordt: alarmeren van diensten en personen, inzet van middelen en coördinatie van hulpverlening.

In het GANIP staan alle afspraken in verband met de coördinatie tussen de vijf verschillende disciplines: brandweer, medisch, politie, logistiek en communicatie. Het plan wordt door de dienst Veiligheid en de Veiligheidheidcel opgesteld en geactualiseerd.

Het is belangrijk dat het GANIP een praktisch document is dat meteen kan worden opgestart, waarbij de verschillende disciplines goed samenwerken en iedereen duidelijk weet van zijn taak is. Regelmatige oefeningen zijn hierbij essentieel.

Tijdens een gemeentelijke rampenfase gebeurt de coördinatie van alle acties door het Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC). Het GCC neemt alle beslissingen en kan indien nodig worden aangevuld door bv. een bedrijfsleider, in het geval dat er zich een ramp voordoet bij een bedrijf.

Bijzonder nood- en interventieplan

In het GANIP staat een opsomming van alle mogelijke risico's in onze gemeente. Voor specifieke en grote risico's wordt er ook nog een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) opgemaakt in overleg met de bedrijven, organisaties en hulpdiensten. Specifieke risico's vragen immers een specifieke aanpak.

Contact