IMG_36811

Ondersteuning aan ondernemers in moeilijkheden

Je bent al jaren aan de slag, je werk nog altijd even hard en toch gaat de zaak er op achteruit. Dit kan soms het gevolg zijn van externe factoren (de komst van een grote concurrent, de aanleg van een ringbaan, de verkopen online…).

40% van de faillissementen kan echter voorkomen worden door het tijdig onder ogen zien van de knelpunten en door gerichte actie.

Advies en begeleiding

Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen VLAIO biedt advies, maar ook een begeleidingstraject aan.

Bezoek tijdig de website www.vlaio.be/begeleiding-advies 

Schuldbeheer, economische, juridische en psychologische steun

Schuldbeheer evenals economische, juridische en psychologische steun kan je vinden bij DYZO.

Onderaan deze pagina kan je een voorstelling van DYZO terugvinden. Bezoek ook tijdig hun website www.dyzo.be.

Het is belangrijk! Ben je in dit geval, stel dit dan niet uit en neem tijdig contact op met deze diensten!

Niemand in Maldegem hoeft dit daarom te weten. Ook het Maldegemse gemeentebestuur wordt van jouw contacten met VLAIO of DYZO niet op de hoogte gesteld.

Een afbetalingsplan voor jouw sociale bijdragen

Heb je moeite met het betalen van jouw sociale bijdragen? Maak de put niet groter. Een afbetalingsplan sociale bijdragen kan je bespreken met jouw sociaal verzekeringsfonds. 

Faillissement

Steven je toch af op een effectief faillissement? Dan moet je aangifte doen bij de rechtbank van koophandel (nieuwe benaming: ondernemingsrechtbank). Maar ook dan kan Dyzo jou begeleiden.

Het overbruggingsrecht na sluiting

Als zelfstandige kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht (vroeger ‘faillissementsverzekering’) als je failliet verklaard wordt of noodgedwongen de deuren moet sluiten (bijvoorbeeld wegens brand, een natuurramp, vernieling van jouw zaak, een beroepsallergie waardoor je niet langer kunt werken, ...).

Het overbruggingsrecht is geen traditionele verzekering waarvoor je premies betaalt aan een maatschappij. Het is een sociaal recht voor zelfstandigen: je hebt automatisch recht op die tussenkomst via uw sociaal verzekeringsfonds.

Dit overbruggingsrecht omvat:

  • Het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal 4 kwartalen zonder dat u uw sociale bijdragen moet betalen.
  • Een maandelijkse uitkering, gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen, gedurende ten hoogste 12 maanden.

Contact