Onroerenderfgoedprijs

Sinds 2019 organiseren we samen met Erfgoedcomité Maldegem (werkgroep van Cultuuradviesraad Maldegem) en de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Meetjesland 3-jaarlijks de Maldegemse Onroerenderfgoedprijs.

De Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid telt in Maldegem ruim 300 waardevolle panden. De Onroerenderfgoedprijs is er om de eigenaars van deze niet-beschermde gebouwen, die gerestaureerd werden, piekfijn onderhouden worden of een zinvolle herbestemming kregen, doch met behoud van hun erfgoedwaarde, letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Dit als blijk van waardering voor hun grote inspanningen voor de instandhouding van ons waardevol Maldegemse patrimonium.

De Onroerenderfgoedprijs wordt om de 3 jaar uitgereikt, dit in afwisseling met de cultuurprijzen ‘Prijs voor Cultuurverdienste’ en ‘Culturele Ambassadeur’.

Tijdens de tweede editie in 2022 dongen vier projecten mee naar de Onroerenderfgoedprijs Maldegem:

  • Deken de Fonteynestraat 2
  • Noordstraat 99
  • Stationsplein 7
  • Stationsstraat 17

Onder documenten vind je wat meer uitleg over deze genomineerde projecten.

De vier projecten werden door een vakjury – bestaande uit de leden van Erfgoedcomité Maldegem en medewerkers van Cultuurdienst Maldegem en IOED Meetjesland – beoordeeld op basis van volgende criteria:

  1. Vakmanschap en kwaliteit uitwerking
  2. Respect erfgoedwaarden en eventuele versterking ervan
  3. Hedendaagse elementen zijn geen inbreuk op de erfgoedwaarden
  4. Bij herbestemming: de draagkracht van het goed mag niet overschreden worden en is liefst (groten)deels reversibel
  5. Impact op de omgeving

Eigenaar Bart De Zutter wist zo met zijn renovatieproject van Noordstraat 99 de Onroerenderfgoedprijs Maldegem 2022 in de wacht te slepen. Tijdens de prijsuitreiking op donderdagavond 1 december 2022 in CC Den Hoogen Pad mocht hij hiervoor een geldprijs van 750 euro in ontvangst nemen.

In 2025 volgt alvast de derde editie van de Onroerenderfgoedprijs Maldegem.

Contact