Financiële tussenkomst opname in onthaaltehuis

Deze financiële tussenkomst is een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen.

Voorwaarden

  • Verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Maldegem
  • Ontoereikende bestaansmiddelen hebben (= over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten)
  • Alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Meebrengen

  • Eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
  • Alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

 

 

Contact