Opportuniteitsadvies

Vanaf 1 januari 2022 moet elke organisator een opportuniteitsadvies opvragen bij het Lokaal bestuur voor: 

 • De opstart van een groepsopvang 
 • De verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente 
 • Een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie
 • Een nieuwe locatie groepsopvang na een weigering of opheffing vergunning
 • Een uitbreiding van gezinsopvang naar groepsopvang

Dit betekent concreet dat een organisator die een vergunning aanvraagt of wijzigt, een opportuniteitsadvies dient te hebben vooraleer de organisator een aanvraag kan indienen bij Opgroeien. Het advies van het Lokaal Bestuur is niet bindend maar wel noodzakelijk. 

Procedure 

Kennismakingsgesprek

Elke organisator die een opportuniteistadvies aanvraagt, wordt gevraagd een kennismakingsgesprek vast te leggen, dit kan via: huisvanhetkind@maldegem.be

Indienen aanvraag 

Een aanvraag voor een opportuniteitsadvies kan hier worden aangevraagd. Een aanvraag is volledig wanneer alle gegevens zijn ingevuld en wanneer alle bijlagen zijn toegevoegd. 

Nodige bijlagen: 

 • Een stedenbouwkundige/omgevingsvergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

Behandelen aanvraag 

De aanvraag wordt door de coördinator en de bevoegde schepen voorbereid, dit advies wordt voorgelegd aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. Daarna gaat dit voor advies naar het College van Burgemeester en Schepenen. 

Terugkoppelen aanvraag 

Binnen de 30 dagen mag de aanrvager een elektronisch antwoord verwachten. Een advies kan positief of negatief zijn, maar wordt steeds gemotiveerd. 

Hoorrecht 

Het hoorrecht is geen plicht maar wel een recht. Indien gewenst kan de aanvrager tot 30 kalenderdagen na het ontvangst van het advies van het Lokaal Bestuur toelichting vragen van zijn ontvangen advies. 

Criteria 

Er zijn een aantal criteria die een belangrijke rol spelen bij de opmaak van het advies. 

Betrokkenheid van de organisator bij het lokaal bestuur 

 • Kennismakend gesprek 
 • Deelname aan het LOK of een vorming georganiseerd vanuit Huis van het Kind Maldegem 
 • Actieve deelname aan het Lokaal Loket 
 • Ouders briefen over de diensten van Huis van het kind Maldegem 

Toegankelijkheid 

 • Het opvanginitiatief is meer dan 200 dagen per jaar open en minstens 11 uur per dag 

Een uitgebreide toelichting van het opportuniteistdvies vind je hieronder bij documenten. 

Contact