OVSG vzw (= Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap)

OVSG vzw (= Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap)

De vereniging heeft tot doel op te treden als  representatieve organisatie voor ondersteuning van steden en gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. Dit gebeurd via een uitgebreide pedagogische en juridische dienstverlening.

  1. OVSG werkt via vijf pijlers:
  2. algemeen beleid
  3. koepelwerking
  4. pedagogische begeleiding
  5. advies, vorming en service
  6. organisatie

In die hoedanigheid zal zij, overeenkomstig de reglementering van de Vlaamse Gemeenschap, alle activiteiten organiseren of coördineren die bij haar opdracht horen. Zij kan eveneens andere initiatieven nemen om bovenstaande doelen te bereiken. Zij kan hiertoe ook samenwerken met andere organisaties.

Vertegenwoordiger Algemene Vergadering

Peter T. Van Hecke

Plaatsvervanger Algemene Vergadering

Cedric De Smet

Adres

Bischoffsheimlaan 1-8 

1000 Brussel

Contact