Parkeerkaart voor personen met een beperking

Maak hier een afspraak

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

  • Minstens een score van 2 punten hebben voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen)
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • Je gezondheidstoestand geeft aanleiding tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • Je bent getroffen door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • Je bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd
  • Je bent oorlogsinvalide met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Naam behandelende arts
  • Omschrijving welke beperkingen er zijn naar mobiliteit toe

Contact