Parkeerplaats personen met een beperking

Maak hier een afspraak

Als een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde mobiliteitsmogelijkheden, dan kan je een parkeerplaats voor personen met een beperking aanvragen. De parkeerplaats wordt aangelegd ter hoogte van de woning. Je moet wel al een parkeerkaart voor personen met een beperking hebben om dit te kunnen aanvragen.

Voorwaarden

  • In het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een beperking.
  • De aanvrager bezig een voertuig of wordt vervoerd door iemand die bij hem/haar woont.
  • De werk- of woonplaats heeft geen garage of privéparking die een vlotte toegankelijkheid waarborgt.

Aanvragen

Je dient een aanvraag in bij de dienst Mobiliteit. Dat kan per brief, e-mail of door langs te gaan bij de dienst. Als je je moeilijk kan verplaatsen, mag iemand anders in jouw plaats de aanvraag doen.

De dienst onderzoekt de situatie ter plaatse en legt de aanvraag voor op de Verkeerscel. Daarna gaat de aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen en nadien de gemeenteraad.

Zodra er een beslissing is genomen, neemt de dienst Mobiliteit contact op met de betrokkene.

Meenemen

  • Rectoverso kopie van je parkeerkaart voor personen met een beperking.
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Contact